Aktiviteter

Faste innslag i Musikselskabet Larmoniens kalender er for eksempel geriljaspillinger, hvor vi spiller rundt omkring i Bergens gater og smau, samt semesterlige konserter på studentstedet Hulen. Vi holder også fester i ny og ne, og har tradisjon for å stelle i stand Halloween-fest i oktober og julebord i desember. Utenom prøver vi også å få til en hyttetur til Kvamskogen på høstsemesteret, hvor vi synger og spiller i sosialt lag.

Musikselskabet Larmonien tar også i mot betalte spilleoppdrag for både Universitetet i Bergen og private, og da prøver vi alltid å snekre sammen et festlig repertoar for anledningen. Utenom det så er Musikselskabet Larmonien alltid fast innslag i Hovedprosesjonen i Bergen på 17. mai, hvor vi representerer Universitetet i Bergen og spiller og larmer som best vi kan.

Hvert semester arrangeres det i tillegg SMASH (Societé Musicae Academique de Schlaag et Hoorn) i én av de fire store studentbyene i Norge: Oslo/Ås, Bergen, Trondheim og Kristiansand. Da samles alle studentkorpsene i de overnevnte byene for en helg fylt av spilling, sang og festligheter.

Nygaardsgubben på besøk i Muséhagen.